EWIDENCJA PRZYCHODÓW

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złote polskie i pod warunkiem, że ustawa nie wyłącza danego rodzaju działalności z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania. Stawki podatku zryczałtowanego uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności.

Zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe: