W zależności od rodzaju firmy, jej wielkości i formy opodatkowania biuro prowadzi księgi rachunkowe , podatkowe księgi przychodów i rozchodów , ewidencje przychodów a także rozlicza karty podatkowe.

KSIĘGI RACHUNKOWE

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

EWIDENCJA PRZYCHODÓW

SPORZĄDZANIE ANALIZY FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

BIZNES PLANY

ROZLICZENIA ROCZNE KLIENTÓW