PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

W zakresie podatku dochodowego i VAT