KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek prowadzić spółki kapitałowe oraz pozostałe podmioty (osoby fizyczne, spółki osób których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.)


W zakresie ksiąg rachunkowych biuro oferuje ich prowadzenie i sprawozdawczość finansową:

  1. dekretowanie i księgowanie dokumentów w porządku chronologicznym i syntetycznym;

  2. Prowadzenie dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ewidencji syntetycznej i analitycznej

  3. Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald narastająco kont księgi głównej – syntetycznych i analitycznych

W zakresie podatku dochodowego i VAT